All posts tagged “välityssopimus

comments 2

Tekisinkö välityssopimuksen – riidanratkaisulausekkeen strategisesta merkityksestä

Olen jo jonkin aikaa kypsytellyt kirjoitusta välimiesmenettelystä, joka on suosittu tapa ratkaista elinkeinoelämän riitaisuuksia. Idean tähän kirjoitukseen sain lukiessani erään opiskelijan oikeustapausanalyysiä, jossa hän lyhyesti sivusi välimiesmenettelyn ominaisuuksia. Lähdekirjallisuutta hyödyntäen hän totesi, että perinteiseen tuomioistuinmenettelyyn nähden välimiesmenettelyn eduksi luetaan menettelyn (1) joustavuus, (2) nopeus, (3)… Read More