All posts tagged “välimiesmenettely

comment 0

Oikeudenkäynti-podcast: UPM v Metsäliitto, käräjäoikeudet ja metrojuna

Oikeudenkäynti-podcastin huhtikuun lähetyksessä puhutaan UPM:n ja Metsäliiton välisestä välimiesmenettelystä – tai pikemminkin asiassa annetun välitystuomion kumoamisesta. Mistä jutussa oikeastaan oli kyse? Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 17 tai jopa vain 14 käräjäoikeuteen. Kansalaisten oikeuspalveluiden kannalta olennaisempaa on kuitenkin se, mitä tapahtuu… Read More

comments 2

Tekisinkö välityssopimuksen – riidanratkaisulausekkeen strategisesta merkityksestä

Olen jo jonkin aikaa kypsytellyt kirjoitusta välimiesmenettelystä, joka on suosittu tapa ratkaista elinkeinoelämän riitaisuuksia. Idean tähän kirjoitukseen sain lukiessani erään opiskelijan oikeustapausanalyysiä, jossa hän lyhyesti sivusi välimiesmenettelyn ominaisuuksia. Lähdekirjallisuutta hyödyntäen hän totesi, että perinteiseen tuomioistuinmenettelyyn nähden välimiesmenettelyn eduksi luetaan menettelyn (1) joustavuus, (2) nopeus, (3)… Read More

comment 0

Välimiesmenettelyn teoreettisesta tutkimuksesta

Välimiesmenettelystä puhutaan. Lakimies-lehden numerossa 6/2008 oli asianajaja Mika Savolan kirjoittama, varsin kriittinen kirja-arvostelu Risto Koulun viime vuonna ilmestyneestä teoksesta Välimieslainkäytön oikeudellinen kontrolli (Edita 2007). Seuraavassa numerossa oli Koulun niin ikään varsin kriittinen vastine. Koska suomalaisessa oikeuskulttuurissa keskustelut teosten sisällöstä käydään yleensä muissa konteksteissa kuin aikakauskirjojen sivuilla,… Read More