All posts tagged “tuomio

comment 0

Vastuu painaa asianajajaa

Oikeudenkäynnin molemmat osapuolet uskovat olevansa oikeassa. Asianajajan vastuulla on päämiehensä asian esittäminen niin selkeästi ja ymmärrettävästi, että tuomioistuin voi tehdä asiassa aineellisesti oikean ratkaisun. Se on painava vastuu – erityisesti rikosasioissa.

comment 0

Vahingonkorvausten tasokorotusta odotellessa

Suomessa on historiallisesti suhtauduttu varsin nihkeästi niin sanottujen aineettomien vahinkojen korvaamiseen. Korvaukset kivusta, särystä tai muusta haitasta ovat olleet kauniisti sanottuna maltillisia. Yleisesti tuomioistuimissa sovellettujen liikennevahinkolautakunnan ohjeiden mukaan esimerkiksi parikymppisenä neliraajahalvauksen saaneen korvaus pysyvästä haitasta on vain vähän yli 100.000 euroa. Se on yksinkertaisesti liian… Read More

comment 0

Anneli Auer ja tuomitsemisen opetukset

Vaasan hovioikeuden tuomio Anneli Auerin tapauksessa menee suoraan suomalaiseen oikeushistoriaan – paitsi tietysti jos korkein oikeus ottaa asian käsiteltäväkseen. Luin tuomion tuoreeltaan ja siitä riittää paljonkin kommentoitavaa. Aloitan ilmeisimmästä havainnosta: tuomitseminen on kovin sattumanvaraista ja perin inhimillistä toimintaa. Näistä jälkimmäinen selittää edellisen.

comment 0

Onnistunut tuomio huomioi häviäjän

Yleisradion taannoisessa kyselyssä asianajajat antoivat varsin kriittistä palautetta tuomioistuinlaitokselle. Tuomarit vetosivat siihen, että oikeudenkäynneissä on aina häviävä ja voittava osapuoli, minkä vuoksi joku on aina tyytymätön. Käyttäjän näkökulmasta tuomioistuin voi kuitenkin tehdä jotain myös hävinneen osapuolen asiakastyytyväisyyden edistämiseksi.

comment 0

Zen ja perustelemisen taito, osa II

Kirjoituksen ensimmäisessä osassa esitin ajatuksen, jonka mukaan perustelujen optimaalinen laatutaso riippuu jutun intressistä. Lisäksi käsittelin kysymystä siitä, miten jutun intressin suuruus määräytyy. Tässä kirjoituksen toisessa osassa—joka on ollut tulollaan jo aivan liian kauan—käsittelen kysymystä intressin ja perustelujen välisen yhteyden tarkemmasta laadusta.

comment 0

Zen ja perustelemisen taito, osa I

Lähtökohta Tuomio on perusteltava. Tuomioistuinarjessa tämän oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n vaatimuksen toteuttamisessa on kuitenkin suuria eroja, ja perustelujen laatuvaihtelut ovat siten huomattavia. Parhaimmillaan perustelut avaavat tuomioistuimen harkinnan ulkopuoliselle niin hyvin kuin se on ylipäätään mahdollista, mutta pahimmillaan perustelut ovat puhtaan muodolliset. Suurin osa perusteluista… Read More