All posts tagged “tuomio näyttö perustelut

comment 0

Ei mitä, vaan miksi

”[V]aikka käräjäoikeus on kirjannut yksityiskohtaisesti asiassa esitetyn kantajan ja vastaajan vaatimuksia tukevan näytön, sen ratkaisun perusteluista ei ilmene, millä perusteella vastaajan näkemyksiä tukevaa näyttöä on pidettävä uskottavampana ja miten todistusaineiston laajuus tukee tätä johtopäätöstä.”