All posts tagged “sovinto

comments 2

Laillisesta oikeudesta

Törmäsin äskettäin mielenkiintoiseen rikosjuttuun. Tapauksessa kiristyksestä syytetty A oli vaatinut asianomistaja B:ltä rikokseen perustuvaa vahingonkorvausta ja uhannut tätä ilmiannolla, ellei B maksaisi vaadittua korvausta. A tuomittiin kiristyksestä. Mielenkiintoiseksi tapauksen tekee se, että esitetyn todistelun valossa A:n vaatimus ei vaikuttanut aivan perusteettomalta. Toisin sanoen asiassa saatettiin… Read More