All posts tagged “rikosprosessi

comments 2

Syytteestä sopiminen

Oikeusministeriö julkaisi 15.1.2010 arviomuistion “Resursseja säästävä menettely, jossa rikoksen varhainen tunnustaminen voisi läpinäkyvässä menettelyssä johtaa rikoksesta muutoin seuraavaa rangaistusta lievempään rangaistukseen”. Ajatus tunnustuksen palkitsemisesta on otettu ristiriitaisesti vastaan ja etenkin maamme ylimmät laillisuusvalvojat ovat suhtautuneet ehdotukseen huomattavan kriittisesti. Mutta onko “tunnustamis-alea” todella syytä karsastaa? Ei… Read More