All posts tagged “prosessioikeus

comment 0

Zen ja perustelemisen taito, osa II

Kirjoituksen ensimmäisessä osassa esitin ajatuksen, jonka mukaan perustelujen optimaalinen laatutaso riippuu jutun intressistä. Lisäksi käsittelin kysymystä siitä, miten jutun intressin suuruus määräytyy. Tässä kirjoituksen toisessa osassa—joka on ollut tulollaan jo aivan liian kauan—käsittelen kysymystä intressin ja perustelujen välisen yhteyden tarkemmasta laadusta.

comment 0

Zen ja perustelemisen taito, osa I

Lähtökohta Tuomio on perusteltava. Tuomioistuinarjessa tämän oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n vaatimuksen toteuttamisessa on kuitenkin suuria eroja, ja perustelujen laatuvaihtelut ovat siten huomattavia. Parhaimmillaan perustelut avaavat tuomioistuimen harkinnan ulkopuoliselle niin hyvin kuin se on ylipäätään mahdollista, mutta pahimmillaan perustelut ovat puhtaan muodolliset. Suurin osa perusteluista… Read More

comment 0

Prosessioikeuden itsepuolustus

Prosessioikeutta parjataan usein tylsäksi, tekniseksi ja epäseksikkääksi oikeudenalaksi. ((Ks. Antti Jokela, Oikeudenkäynti, osa 1, 2. uud. p.  (Helsinki, Talentum, 2006)) Viimeksi sain kuulla tämän luonnehdinnan prosessioikeuden olemuksesta käydessäni lounaalla ystäväni, immateriaalioikeuden tutkijan kanssa. Luonnehtinta on mielestäni epäoikeudenmukainen, joskaan ei täysin vailla totuuspohjaa, kuten vastasin ystävälleni.

comment 1

Blaki

Tämä on oikeuteen ja oikeustieteeseen keskittyvä blogi eli blaki (eng. blawg). Tulen tässä blogissa käsittelemään erilaisia (prosessi)oikeudellisia aiheita tieteellisestä näkökulmasta. Pyrkimykseni on nostaa esiin ja käsitellä omaan tutkimukseeni liittyviä, mielestäni mielenkiintoisia ja mahdollisesti jopa ajankohtaisia oikeudellisia ilmiöitä ja kysymyksiä. Toivottavasti valittu teema miellyttää ajateltua lukijakuntaa… Read More