All posts tagged “oikeusturva

comment 0

Vaaleissa ei puhuta oikeuspolitiikkaa. Sääli.

Asianajajapäivien puolueiden vaalitenttiin osallistui yhteensä seitsemän puolueen edustajat. Puolueiden välille ei syntynyt suuria näkemyseroja oikeuspolitiikan suunnasta. Sen sijaan selvisi, että oikeuspolitiikka ei ole ensi kevään vaalikeskustelujen puheenaihe vaan talous. Taloudella on sitten kyllä paljon heijastusvaikutuksia oikeuspolitiikkaan.

comment 0

Uudistuva asianajajatutkinto ja oikeudenkäyntikulttuuri

Asianajajatutkintoa ollaan uudistamassa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä kirjallisuuden päivittämisestä. Uudistuksella on kunnianhimoisempia tavoitteita. Merkittävä muutos suhteessa aikaisempaan tulee olemaan oikeudenkäyntitaitoja käsittelevän koulutusosion liittäminen tutkintoon. Samalla se on osoitus kehittyvästä oikeudenkäyntikulttuuristamme.

comment 0

Todistelusäännöt, missä olette?

Oikeusvaltion perusidean mukaisesti tuomioistuimen ratkaisujen on perustuttava lakiin ja ne on perusteltava. Kun tuomioistuinten on ratkaisutoiminnassaan noudatettava lakia, kansalaiset voivat kohtuullisella varmuudella luottaa, että heidän oikeutensa ja velvollisuutensa myös toteutuvat sellaisina, kuin ne on lakiin kirjoitettu. Laissa on kuitenkin mielivallan mentävä porsaanreikä, josta käytetään nimitystä… Read More

comment 0

Oikeusturvan rahoituksesta

Oikeudenkäyntiä pidetään usein – aiheestakin – onnettomuutena. Oikeudenkäyntiin joudutaan turvautumaan silloin, kun vastapuoli ei täytä velvoitteitaan vapaaehtoisesti. Menettely on tunnetusti, hidas, kallis ja epävarma. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö oikeudenkäyntikin voisi olla järkevä ratkaisu saatavan perinnästä luopumiseen verrattuna, kunhan vain jutun intressi on riittävän… Read More