All posts tagged “oikeudenkäyntitaito

comment 0

Oppia ikä kaikki

Hermostunut nuori lakimies aloittaa perheriidan osapuolen vastakuulustelun. Hän esittää kysymyksensä värisevällä äänellä. Tavoitteena on horjuttaa kertomuksen uskottavuutta, mutta toisin käy. Todistaja on yhtä vakuuttava kuin ennenkin. ”Annahan minä näytän”, kouluttaja puuttuu tilanteeseen. Hetkeä myöhemmin aiemmin niin vakuuttava kertomus on riekaleina.

comment 0

Uudistuva asianajajatutkinto ja oikeudenkäyntikulttuuri

Asianajajatutkintoa ollaan uudistamassa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä kirjallisuuden päivittämisestä. Uudistuksella on kunnianhimoisempia tavoitteita. Merkittävä muutos suhteessa aikaisempaan tulee olemaan oikeudenkäyntitaitoja käsittelevän koulutusosion liittäminen tutkintoon. Samalla se on osoitus kehittyvästä oikeudenkäyntikulttuuristamme.