All posts tagged “oikeudenkäynti

comment 0

Oikeudenkäyntimaksut uusiksi?

Oikeusministeriön mukaan valtiovarainministeriön ehdotus oikeusministeriön ensi vuoden toimintamenoiksi on tyrmistyttävä. Myös Asianajajaliitto on vaatinut oikeushallinnon menoleikkauksien torjumista. Voitaisiinko budjettia tasapainottaa hankkimalla lisää tuloja oikeudenkäyntimaksuilla ja mitä se tarkoittaisi käytännössä?

comment 0

Mitä on oikeudenkäynti?

Oletko koskaan miettinyt mitä on oikeudenkäynti? Kysymys saattaa vaikuttaa aluksi helpolta, mutta tarkempi pohdinta osoittaa, ettei se ole. Joskus on syytä pohtia perimmäisiä kysymyksiä. Mikäpä olisi parempi hetki kuin uuden vuoden alku.

comment 0

Uudistuva asianajajatutkinto ja oikeudenkäyntikulttuuri

Asianajajatutkintoa ollaan uudistamassa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä kirjallisuuden päivittämisestä. Uudistuksella on kunnianhimoisempia tavoitteita. Merkittävä muutos suhteessa aikaisempaan tulee olemaan oikeudenkäyntitaitoja käsittelevän koulutusosion liittäminen tutkintoon. Samalla se on osoitus kehittyvästä oikeudenkäyntikulttuuristamme.

comment 0

Oikeusturvan rahoituksesta

Oikeudenkäyntiä pidetään usein – aiheestakin – onnettomuutena. Oikeudenkäyntiin joudutaan turvautumaan silloin, kun vastapuoli ei täytä velvoitteitaan vapaaehtoisesti. Menettely on tunnetusti, hidas, kallis ja epävarma. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö oikeudenkäyntikin voisi olla järkevä ratkaisu saatavan perinnästä luopumiseen verrattuna, kunhan vain jutun intressi on riittävän… Read More