All posts tagged “näyttö

comment 0

Vastuu painaa asianajajaa

Oikeudenkäynnin molemmat osapuolet uskovat olevansa oikeassa. Asianajajan vastuulla on päämiehensä asian esittäminen niin selkeästi ja ymmärrettävästi, että tuomioistuin voi tehdä asiassa aineellisesti oikean ratkaisun. Se on painava vastuu – erityisesti rikosasioissa.

comment 0

Anneli Auer ja tuomitsemisen opetukset

Vaasan hovioikeuden tuomio Anneli Auerin tapauksessa menee suoraan suomalaiseen oikeushistoriaan – paitsi tietysti jos korkein oikeus ottaa asian käsiteltäväkseen. Luin tuomion tuoreeltaan ja siitä riittää paljonkin kommentoitavaa. Aloitan ilmeisimmästä havainnosta: tuomitseminen on kovin sattumanvaraista ja perin inhimillistä toimintaa. Näistä jälkimmäinen selittää edellisen.

comment 0

Tuomioistuimet eivät osaa todennäköisyyksiä

Silloin kun lainkäytössä ratkotaan tosiasioita koskevia riitakysymyksiä, kyse on epävarmuuden hallitsemisesta. Kukaan ei koskaan voi varmuudella tietää, mitä tapahtui. Ei edes silloin, kun tekijä tunnustaa. Mutta jätetään filosofiset pohdinnat sikseen. Jos rikoksesta epäilty kiistää syyllisyytensä, tuomioistuin joutuu arvioimaan, jääkö hänen syyllisyydestään järkevää epäilystä.

comment 0

Varo argumentointivirhettä

Argumentaatiovirheet oikeudenkäynnissä ovat vaarallisia, koska ne johtavat virheellisiin johtopäätöksiin ja lopulta virheellisiin ratkaisuihin. Me lakimiehet pidämme itseämme usein hyvinä argumentoijina ja uskomme osaavamme päättelyn taidon. Tosiasiassa argumentointivirheitä ei vältytä tuomioistuimissakaan, vaan argumentointivirheitä esitetään pöydän molemmin puolin.

comment 0

Todistelusäännöt, missä olette?

Oikeusvaltion perusidean mukaisesti tuomioistuimen ratkaisujen on perustuttava lakiin ja ne on perusteltava. Kun tuomioistuinten on ratkaisutoiminnassaan noudatettava lakia, kansalaiset voivat kohtuullisella varmuudella luottaa, että heidän oikeutensa ja velvollisuutensa myös toteutuvat sellaisina, kuin ne on lakiin kirjoitettu. Laissa on kuitenkin mielivallan mentävä porsaanreikä, josta käytetään nimitystä… Read More