All posts tagged “laatu

comments 2

Syytteestä sopiminen

Oikeusministeriö julkaisi 15.1.2010 arviomuistion “Resursseja säästävä menettely, jossa rikoksen varhainen tunnustaminen voisi läpinäkyvässä menettelyssä johtaa rikoksesta muutoin seuraavaa rangaistusta lievempään rangaistukseen”. Ajatus tunnustuksen palkitsemisesta on otettu ristiriitaisesti vastaan ja etenkin maamme ylimmät laillisuusvalvojat ovat suhtautuneet ehdotukseen huomattavan kriittisesti. Mutta onko “tunnustamis-alea” todella syytä karsastaa? Ei… Read More

comment 0

Zen ja perustelemisen taito, osa II

Kirjoituksen ensimmäisessä osassa esitin ajatuksen, jonka mukaan perustelujen optimaalinen laatutaso riippuu jutun intressistä. Lisäksi käsittelin kysymystä siitä, miten jutun intressin suuruus määräytyy. Tässä kirjoituksen toisessa osassa—joka on ollut tulollaan jo aivan liian kauan—käsittelen kysymystä intressin ja perustelujen välisen yhteyden tarkemmasta laadusta.

comment 0

Zen ja perustelemisen taito, osa I

Lähtökohta Tuomio on perusteltava. Tuomioistuinarjessa tämän oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n vaatimuksen toteuttamisessa on kuitenkin suuria eroja, ja perustelujen laatuvaihtelut ovat siten huomattavia. Parhaimmillaan perustelut avaavat tuomioistuimen harkinnan ulkopuoliselle niin hyvin kuin se on ylipäätään mahdollista, mutta pahimmillaan perustelut ovat puhtaan muodolliset. Suurin osa perusteluista… Read More