All posts filed under “Oikeustieteet

comment 0

Oppia ikä kaikki

Hermostunut nuori lakimies aloittaa perheriidan osapuolen vastakuulustelun. Hän esittää kysymyksensä värisevällä äänellä. Tavoitteena on horjuttaa kertomuksen uskottavuutta, mutta toisin käy. Todistaja on yhtä vakuuttava kuin ennenkin. ”Annahan minä näytän”, kouluttaja puuttuu tilanteeseen. Hetkeä myöhemmin aiemmin niin vakuuttava kertomus on riekaleina.

comment 0

Ei mitä, vaan miksi

”[V]aikka käräjäoikeus on kirjannut yksityiskohtaisesti asiassa esitetyn kantajan ja vastaajan vaatimuksia tukevan näytön, sen ratkaisun perusteluista ei ilmene, millä perusteella vastaajan näkemyksiä tukevaa näyttöä on pidettävä uskottavampana ja miten todistusaineiston laajuus tukee tätä johtopäätöstä.”

comment 0

Henkilötodistelun kipupisteitä

Professori Pekka Santtila: Lapsen kuuleminen oikeudenkäytössä Professori Pekka Santtila Åbo Akademilta piti asianajajapäivillä mielenkiintoisen esityksen lapsen kuulemisesta. Erityisesti hän otti esiin muutamia sellaisia todistajankertomuksen arviointiin liittyviä seikkoja, jotka ovat yleistettävissä kaikkeen näytön arviointiin.

comment 0

Mitä on oikeudenkäynti?

Oletko koskaan miettinyt mitä on oikeudenkäynti? Kysymys saattaa vaikuttaa aluksi helpolta, mutta tarkempi pohdinta osoittaa, ettei se ole. Joskus on syytä pohtia perimmäisiä kysymyksiä. Mikäpä olisi parempi hetki kuin uuden vuoden alku.

comment 0

Tuomioistuimet eivät osaa todennäköisyyksiä

Silloin kun lainkäytössä ratkotaan tosiasioita koskevia riitakysymyksiä, kyse on epävarmuuden hallitsemisesta. Kukaan ei koskaan voi varmuudella tietää, mitä tapahtui. Ei edes silloin, kun tekijä tunnustaa. Mutta jätetään filosofiset pohdinnat sikseen. Jos rikoksesta epäilty kiistää syyllisyytensä, tuomioistuin joutuu arvioimaan, jääkö hänen syyllisyydestään järkevää epäilystä.

comment 0

Prekluusio on laiminlyönnin seuraus

Tuomion negatiivinen oikeusvoimavaikutus eli tuomion prekluusiovaikutus on eräs klassisimpia – ja vaikeimpia – prosessioikeudellisia ongelmia. Tätä tuomion vaikutuksen lajia koskevia oppeja on jälleen päivitetty – tällä kertaa oikeusvoiman ala ei kuitenkaan laajentunut.

comment 0

Uusi oikeusvoimaoppi

Edellisen merkittävän oikeusvoimaratkaisun (KKO 2001:136) kymmenvuotispäivän kunniaksi korkein oikeus antoi äskettäin uuden merkittävän tuomion sitovuutta koskevan ratkaisun (KKO 2011:58), joka toteuttaa johdonmukaisesti kymmenen vuotta sitten aloitettua uutta linjaa, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea oikeudenkäyntien keskittäminen.

comment 0

Varo argumentointivirhettä

Argumentaatiovirheet oikeudenkäynnissä ovat vaarallisia, koska ne johtavat virheellisiin johtopäätöksiin ja lopulta virheellisiin ratkaisuihin. Me lakimiehet pidämme itseämme usein hyvinä argumentoijina ja uskomme osaavamme päättelyn taidon. Tosiasiassa argumentointivirheitä ei vältytä tuomioistuimissakaan, vaan argumentointivirheitä esitetään pöydän molemmin puolin.