All posts filed under “Oikeuspolitiikka

comment 0

Riidanratkaisu sähköistyy

Englannissa on esitetty radikaalia oikeusjärjestelmän uudistusta, jossa alle 25.000 £ suuruiset riidat voitaisiin käsitellä verkkotuomioistuimessa (HM Online Court). Ehdotuksen on tehnyt Civil Justice Counsilin alainen työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut professori Richard Susskind, joka on tullut tunnetuksi asianajoalan tulevaisuuden pohtijana. Verkkotuomioistuin ei lupaa asianajajille pelkästään hyvää tulevaisuutta.

comment 0

Vaaleissa ei puhuta oikeuspolitiikkaa. Sääli.

Asianajajapäivien puolueiden vaalitenttiin osallistui yhteensä seitsemän puolueen edustajat. Puolueiden välille ei syntynyt suuria näkemyseroja oikeuspolitiikan suunnasta. Sen sijaan selvisi, että oikeuspolitiikka ei ole ensi kevään vaalikeskustelujen puheenaihe vaan talous. Taloudella on sitten kyllä paljon heijastusvaikutuksia oikeuspolitiikkaan.

comment 0

Talo ei ole vain talo

Itä-Suomen hovioikeuden entinen presidentti Mikael Krogerus kirjoitti sunnuntain Helsingin Sanomissa oikeustaloista. Krogeruksen mukaan Suomeen tarvitaan tuomioistuinten riippumattomuutta kuvastavaa oikeustalokulttuuria.

comment 0

Oikeudenkäyntimaksut uusiksi?

Oikeusministeriön mukaan valtiovarainministeriön ehdotus oikeusministeriön ensi vuoden toimintamenoiksi on tyrmistyttävä. Myös Asianajajaliitto on vaatinut oikeushallinnon menoleikkauksien torjumista. Voitaisiinko budjettia tasapainottaa hankkimalla lisää tuloja oikeudenkäyntimaksuilla ja mitä se tarkoittaisi käytännössä?

comment 0

Onnistunut tuomio huomioi häviäjän

Yleisradion taannoisessa kyselyssä asianajajat antoivat varsin kriittistä palautetta tuomioistuinlaitokselle. Tuomarit vetosivat siihen, että oikeudenkäynneissä on aina häviävä ja voittava osapuoli, minkä vuoksi joku on aina tyytymätön. Käyttäjän näkökulmasta tuomioistuin voi kuitenkin tehdä jotain myös hävinneen osapuolen asiakastyytyväisyyden edistämiseksi.

comment 0

Tuomareiden sananvapaudesta

Tuomareiden sananvapaus on puhuttanut viime viikkoina sen jälkeen, kun korkeimman oikeuden presidentti arvosteli perustuslakivaliokunnan kantaa yksityisen pysäköinninvalvontaa koskevasta laista. Jotkin kommentaattorit ovat vaatineet jopa Koskelon eroa. Mutta onko tuomareiden suorasanaisuus lopulta niin huono asia? Mielestäni ei.