All posts filed under “Oikeuspolitiikka

comment 0

Pauliine Koskelo jättää korkeimman oikeuden

Pauliine Koskelo nimitettiin Euroopan ihmisoikeus­tuomioistuimen tuomariksi. Kyseessä on tietenkin hieno tilaisuus Koskelolle, mutta samalla se on selkeä menetys Suomen oikeuslaitokselle. Koskelo on tietenkin erinomainen juristi. Sen lisäksi hän on visionääri ja rohkea keskustelija. Koskelo on tuonut esiin puutteita oikeuslaitoksen rakenteissa ja toimintatavoissa sekä tehnyt rohkeita… Read More

comment 0

Oikeudenkäynti-podcast: UPM v Metsäliitto, käräjäoikeudet ja metrojuna

Oikeudenkäynti-podcastin huhtikuun lähetyksessä puhutaan UPM:n ja Metsäliiton välisestä välimiesmenettelystä – tai pikemminkin asiassa annetun välitystuomion kumoamisesta. Mistä jutussa oikeastaan oli kyse? Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 17 tai jopa vain 14 käräjäoikeuteen. Kansalaisten oikeuspalveluiden kannalta olennaisempaa on kuitenkin se, mitä tapahtuu… Read More

comment 0

Vaalit tulevat, paraneeko sääntely?

Lainsäädännön laadusta ja määrästä on puhuttu päättyvän vaalikauden aikana. Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen ja Lasse Männistön pamfletista sai alkunsa edelleen käyvä keskustelu turhan sääntelyn purkamisesta. Sittemmin puolueiden yhteinen, ministeri Grahn-Laasosen johtama paremman sääntelyn ryhmä keräsi yli 400 ehdotusta sääntelyn purkamiseksi ja parantamiseksi. Mutta miten on, paraneeko sääntely normitalkoilla ja voiko… Read More

comment 0

Riidanratkaisu sähköistyy

Englannissa on esitetty radikaalia oikeusjärjestelmän uudistusta, jossa alle 25.000 £ suuruiset riidat voitaisiin käsitellä verkkotuomioistuimessa (HM Online Court). Ehdotuksen on tehnyt Civil Justice Counsilin alainen työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut professori Richard Susskind, joka on tullut tunnetuksi asianajoalan tulevaisuuden pohtijana. Verkkotuomioistuin ei lupaa asianajajille pelkästään hyvää tulevaisuutta.

comment 0

Vaaleissa ei puhuta oikeuspolitiikkaa. Sääli.

Asianajajapäivien puolueiden vaalitenttiin osallistui yhteensä seitsemän puolueen edustajat. Puolueiden välille ei syntynyt suuria näkemyseroja oikeuspolitiikan suunnasta. Sen sijaan selvisi, että oikeuspolitiikka ei ole ensi kevään vaalikeskustelujen puheenaihe vaan talous. Taloudella on sitten kyllä paljon heijastusvaikutuksia oikeuspolitiikkaan.

comment 0

Talo ei ole vain talo

Itä-Suomen hovioikeuden entinen presidentti Mikael Krogerus kirjoitti sunnuntain Helsingin Sanomissa oikeustaloista. Krogeruksen mukaan Suomeen tarvitaan tuomioistuinten riippumattomuutta kuvastavaa oikeustalokulttuuria.

comment 0

Oikeudenkäyntimaksut uusiksi?

Oikeusministeriön mukaan valtiovarainministeriön ehdotus oikeusministeriön ensi vuoden toimintamenoiksi on tyrmistyttävä. Myös Asianajajaliitto on vaatinut oikeushallinnon menoleikkauksien torjumista. Voitaisiinko budjettia tasapainottaa hankkimalla lisää tuloja oikeudenkäyntimaksuilla ja mitä se tarkoittaisi käytännössä?