comments 2

Erehtyminen on inhimillistä, valtakunnansyyttäjä Nissinen

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen oli keskiviikkona korkeimmassa oikeudessa syytteessä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte juontaa juurensa syyttäjävirastojen tekemiin koulutushankintoihin. Hankinnat tehtiin Nissisen veljen osaksi omistamalta yhtiöltä ja Nissinen oli päättämässä hankinnoista. Nissinen myöntää tapahtuneen, mutta sanoo sitä vahingoksi. Korkeimmassa oikeudessa oli siten enää kyse siitä, onko kyseessä tahallinen vai tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Aiheen ympärillä on kuohunut, mutta mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

Read More

comment 1

Sote on vaikeuksissa, koska poliitikot eivät osaa käyttää juristeja

Kenelle tulisi mieleen tilata kotiinsa sähkömies kytkentöjä tekemään ja sähkömiehen lähdettyä tehdä kytkennät uudestaan? Tuskin kenellekään. Sote-ministerit näyttävät kuitenkin ajattelevan, että itsenäisen Suomen historian suurinta uudistusta koskevat lakipykälät voidaan kirjoittaa uusiksi sen jälkeen, kun ministeriön juristit ovat lähteneet kotiin.

Read More

comment 0

Tällainen on täydellinen opiskelijavalinta

Markkinataloudessa tuotteen tai palvelun kysyntä ja tarjonta hakeutuvat tasapainoon. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, tuottaja joko lisää tuotantoa tai korottaa hintoja kunnes tasapaino on saavutettu. Mutta mitä tehdä, jos tarjottu palvelu on ilmaista ja sitä ei riitä kaikille? Tämän ongelman edessä ovat opiskelijavalintoja tekevät suomalaiset korkeakoulut. Valintakoeuudistus puhuttaa, mutta keskustelu saisi olla kunnianhimoisempaa. Millainen olisi täydellinen opiskelijavalinta?

Read More

comment 0

Tulossa ei ole lakia, joka estäisi työntekijää kertomasta keskeisiä tietoja liiton juristille työpaikan riitatilanteissa

Aamun Hesari uutisoi, että palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat tuohtuneet hallituksen liikesalaisuuksia koskevasta lakiesityksestä. Järjestöjen mukaan laki estäisi työntekijää kertomasta keskeisiä tietoja liiton juristille riitatilanteissa. Järjestöjen tuohtumuksen aiheellisuutta on vaikea arvioida, koska tuohtumuksen aiheuttamaa lakiesitystä ei ole vielä olemassakaan eikä lehtijutussakaan asiaa taustoiteta. Suhtaudun uutiseen kuitenkin hyvin skeptisesti. Lue miksi.

Read More

comments 2

Pitääkö joka juttu voittaa?

Oikeudenkäyntiin on rakennettu vahva kilpailullinen asetelma. Asianosaiset ovat toistensa vastapuolia, kilpailijoita. Panokset ovat kovat. Joku ”voittaa” ja joku ”häviää”. Asetelma on niin ilmeinen, että jopa lakitekstissä puhutaan mielipiteen voittamisesta tai asian häviämisestä. Myös useimmat meistä oikeudenkäyntiasianajajista ovat kilpailuhenkistä porukkaa. Mutta pitääkö joko juttu voittaa?

Read More

comment 0

Voiko toisten neuvoihin luottaa?

Luin äskettäin Hesarista, miten liikenneministeri Berner kertoo vakaasti uskovansa siihen, että VR:n pilkkominen ja henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on hyvä asia niin valtion kuin matkustajienkin kannalta. Asiasta on teetetty neljä konsulttiselvitystä. Konsulttien arviot jakautuvat 2–2. Mitä?
Read More

comment 0

Oikeudenkäyntikulujen ongelma on se, että meillä on vain yksi menettely ja häviäjä maksaa

Tuomariliitto ehdotti keskiviikkona oikeusministeri Häkkäselle, että oikeusministeriö perustaisi työryhmän selvittämään keinoja oikeudenkäyntikulujen alentamiseksi. Taustalla on tuomarien huoli siitä, että oikeudenkäyntikulut estävät taloudellisesti heikommassa asemassa olevaa osapuolta hakemasta oikeutta tuomioistuimesta. Huoli on aiheellinen, mutta ongelman syy ei ole korkeat asianajopalkkiot vaan oikeudenkäyntimenettelyä koskevat sääntömme.

Read More

comment 0

Huono viestintä johtaa asiantuntijavihaan

Kun lapsilla loppuvat sanat, käyttöön otetaan nyrkit. Inhimillinen tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi on niin vahva, että kun se ei onnistu, sen aiheuttamaa turhautumista puretaan usein vahingollisin keinoin. Aikuisilla nyrkkiväkivallan sijaan turhautuminen purkautuu usein ”vihapuheena”. Roomalaisilla oli tällaiselle argumentaatiolle oma nimikin. Ad hominem. Usein sen kohteena ovat asiantuntijat. Mutta miksi?

Read More

comments 3

Väärä aivovammadiagnoosi vai näkemysero?

Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen väitti viime viikolla A-Studiossa, että Validiassa on asetettu satoja virheellisiä aivovammadiagnooseja. Väite on herättänyt suurta huomiota ja jopa järkytystä. Mielestäni Leinosen väite on paljon vähemmän dramaattinen kuin miltä se kuulostaa. Se kertoo paljon enemmän väitteen esittäjän omista arvoista ja asenteista kuin Validian lääkäreiden ammattitaidosta.

Read More

comment 0

Asianajajaliittopäivä, (oikeuspoliittista) vaikuttamista opiskelemassa

Olin mukana historian ensimmäisessä Asianajajaliittopäivässä. Paikalla oli noin 100 liiton eri luottamustehtävissä työskentelevää asianajajaa. Päivän teema: oikeuspolitiikka ja oikeuspoliittinen vaikuttaminen.

Liiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola toi Yhdysvalloista idean järjestää Asianasjajaliiton luottamustehtävissä toimiville oman tapaamisen. Idea on mielestäni erinomainen, sillä liiton luottamustehtävissä toimii useita kollegoita, jotka eivät kuitenkaan kohtaa toisiaan näitä luottamustehtäviä hoitaessaan. Uusien ideoiden ja yhteistyön edistämisen näkökulmasta satunnaiset kohtaamiset ovat tärkeitä.

Päivän ehdottomasti parhain anti oli Taru Tujusen luento asiantuntijavaikuttamisesta. Tujusen luennon opetus oli se, että nykymaailmassa jokainen voi olla viestijä. Se tarkoittaa, että vaikuttamista ei kannata kohdistaa enää yksinomaan päättäjiin. Myös some-kansan tuki on usein tarpeellista tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Uudessa maailmassa muillakin kuin eliitillä on mahdollisuus saada sanansa kuuluviin. Tämä uusi järjestys aiheuttaa epävarmuutta ja kaaosta. Vanhat auktoriteetit menettävät asemansa, jos ne eivät ymmärrä muutosta. Ihmisten luottamus on ansaittava uudelleen osallistumalla keskusteluun siellä, missä ihmiset ovat. Netissä ja ennen kaikkea somessa. Kissavideoiden jakamisen lisäksi siellä tapahtuu vakavasti otettavaa mielipidevaikuttamista.

Yleisö kuunteli päivän oppeja tarkkaavaisesti.

Tämä havainto on tärkeä myös yksittäisten asianajajien (ja muiden asiantuntijoiden) kannalta. Aiemmin asiantuntijuus on ollut jotain sellaista, joka perustuu toisien asiantuntijoiden antamaan tunnustukseen. Some-maailmassa asiantuntijuus ansaitaan suoraan ihmisiltä.

Tulevaisuuden asianajajan on syytä olla läsnä sosiaalisessa mediassa myös ammattinsa puolesta. Tämä on asiakaspalveluammatti ja meidän on oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat.

comment 0

Oppia ikä kaikki

Hermostunut nuori lakimies aloittaa perheriidan osapuolen vastakuulustelun. Hän esittää kysymyksensä värisevällä äänellä. Tavoitteena on horjuttaa kertomuksen uskottavuutta, mutta toisin käy. Todistaja on yhtä vakuuttava kuin ennenkin. ”Annahan minä näytän”, kouluttaja puuttuu tilanteeseen. Hetkeä myöhemmin aiemmin niin vakuuttava kertomus on riekaleina.

Read More

comment 0

Oikeudenkäynnin vuosi 2015

Tätä oikeudenkäyntien vuotta hallitsi etenkin loppuvuodesta Aarnion jättiläisoikeudenkäynti. Alkuvuonna puhutti Auerin murhajutussa annettu (ja vihdoin lainvoimaksesi jäänyt) tuomio.  Oikeuspolitiikkaa sävyttivät tuomioistuinlaitokseen kohdistuvat säästöpaineet ja etenkin käräjäoikeusverkoston harventaminen. Oikeustieteen puolella puhuttivat ja kuohittivat erilaiset perustuslakitulkinnat ja perustuslakiasiantuntijat. Mutta mikä oli vuoden tärkein oikeusuutinen?

Read More

comment 0

Rakasta asianajajaasi päivän kunniaksi: Kolme vinkkiä parempaan yhteistyöhön

Asianajajan palkkaaminen on helppoa, mutta miten saat palkkaamastasi ammattilaisesta tehot irti? Vaikka asianajajasi on itsenäinen ammattilainen, sinä olet hänen päämiehensä. Sinullakin on oma tärkeä rooli yhteistyön sujumisessa. Tänään on kansainvälinen ”Love Your Lawyer Day”. Sen kunniaksi kolme vinkkiä parempaan yhteistyöhön asianajajasi kanssa.

Read More

comment 0

20-vuotiskurssijuhla tulossa

Saimme Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanilta viestiä. Ensi maaliskuun 23. päivä vietetään tiedekunnan päivää ja se on samalla vuoden 1998 vuosikurssin 20-vuotisjuhla. Juhlat pitäisi järjestää. Rekrytoin erään kurssikaverini mukaan järjestelytyöryhmään. Hän totesi lakonisesti – aika rientää.

Read More