comment 1

Henkilövahinko-oikeudenkäynnit ilman Valviran lausuntoja

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on marraskuun alussa 2011 ilmoittanut lopettavansa lausuntojen antamisen vakuutuslääketieteellisissä korvauskiistoissa. Monet tahot Suomen lakimiesliittoa ja Helsingin sanomia myöden ovat ilmaisseet huolensa Valviran päätöksen johdosta. Mielestäni aivan turhaan. Valviran päätös pikemminkin edistää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Jäänne menneiltä ajoilta

Lausuntojen antaminen ei kuulu Valviran lakisääteisiin tehtäviin. Valvira ja sitä edeltänyt Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ovat vanhan Lääkintöhallituksen käytännön perusteella antaneet vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja tuomioistuimien pyynnöstä. Tämä käytäntö on ollut varsin ainutlaatuinen. Tuomioistuimissahan käsitellään varsin runsaasti sellaisia riita-asioita, joissa jonkin kysymyksen ratkaiseminen edellyttää erityistä tieteellistä, teknistä tai taloudellista asiantuntemusta. Hyviä esimerkkejä tällaisista ovat rakennusurakoihin, ohjelmistokehitykseen tai osakeyhtiön arvonmääritykseen liittyvät riidat.

Vaikka tuomioistuin voi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 44 §:n mukaan hankkia erityistä ammattitaitoa edellyttävästä kysymyksestä viraston tahi virkamiehen tai muun sillä alalla toimivan henkilön lausunnon, vakiintunut käytäntö on ollut, että asianosaiset tuovat oikeuteen todistajiksi itse hankkimansa asiantuntijat.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 44 § on vuodelta 1948. Oikeudenkäynti oli silloin olennaisesti erilaista. Varsin tuomioistuinvetoisesta todistelusta on siirrytty aitoon asianosaisvetoiseen kontradiktoriseen prosessiin. Modernissa prosessissa asianosaiset itse päättävät, mitä näyttöä asiassa halutaan esittää ja huolehtivat sen hankkimisesta.

Minun on vaikea keksiä Valviran asiantuntijalausunnoille mitään muuta kuin historiallista oikeutusta. Lääketieteelliset riidat eivät edellytä erityistä valtiollista lausunnonantajaa. Päin vastoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta on selvästi parempi vaihtoehto antaa asianosaisten itse etsiä omat asiantuntijansa.

Ongelmallinen lausuntokäytäntö

Valviralta lausuntojen ongelma on siinä, että Valvira joutuu ottamaan lausunnoissaan kantaa vaikeisiin ja usein kiistanalaisiin lääketieteellisiin kysymyksiin. Näissä kysymyksissä myös lääkärien näkemykset jakaantuvat (selvistä asioista ei tule riitoja). Valvira valitsee itse käyttämänsä asiantuntijat ja näin Valvira (tai sen puolesta toimiva virkamies) voi asiantuntijan valinnalla vaikuttaa siihen, minkä sisältöisen lausunnon Valvira antaa.

Vaikka valinta itsessään suoritettaisiin eettisesti kestävin perustein, jo se lähtökohta, että yhdelle tuomioistuimen ulkopuoliselle virkamiehelle annetaan tällainen vaikutusmahdollisuus, on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta kestämätöntä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei voi jäädä vain ihmisten hyväntahtoisuuden varaan.

Toinen ongelma on se, että Valviran käyttämät asiantuntijat eivät ole ilmeisesti saaneet mitään erityistä koulutusta oikeudenkäyntiä varten annettavien lausuntojen antamiseen. Koulutuksen tarve on ilmeinen, sillä lääkärit ovat hoitotyön ammattilaisia, eivät tuomareita. Kuitenkin lausunnoissa otetaan usein varsin suorasukaisesti kantaa siihen, onko seuraus X johtunut syystä Y. Kaiken lisäksi asiantuntijalääkärin näennäisen yksiselitteisen kannanoton taakse piiloutuu usein joukko tuomioistuimen ratkaistavaksi kuuluvia kysymyksiä, joita asiantuntijalääkärit ovat nyt ratkaiseet lääketieteellisin välinein ja puutteellisin juridisin tiedoin. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi näytön riittävyys, näyttöön liittyvä epävarmuus sekä erilaiset todistustaakkaan liittyvät kysymykset.

Kolmas ongelma on Valviran institutionaalinen asema. Silloin kun Valviran lausunto on asianosaiselle kielteinen, hän joutuu etsimään vastanäyttöä. Tämän vastanäytön etsiminen on vaikeaa, sillä suurin osa maamme parhaista asiantuntijoista ovat jo Valviran asiantuntijoita tai eivät muusta syystä suostu todistamaan Valviran kantaa vastaan, vaikka olisivatkin eri mieltä Valviran lausunnon kanssa. Jos jostain sitten löytyy lääkäri, joka on suostuu todistamaan Valviran kantaa vastaan, asianosainen on edelleen alakynnessä, sillä hänellä on vastassa Valviran auktoriteettiin nojautuva vastakkainen lausunto.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta pidänkin huomattavasti parempana, että Valvira ei jatkossa anna tuomioistuimille asiantuntijalausuntoja, vaan asianosaiset itse huolehtivat tarvittavan asiantuntijatodistelun esittämisestä.

Oikeudenkäynti ilman Valviran lausuntoja

Voidaanko lääketieteellisiä riitakysymyksiä koskevia oikeudenkäyntejä pitää ilman Valviran lausuntoja? Eikö tuomioistuin joudu mahdottomaan tilanteeseen, kun osapuolten nimeämät asiantuntijat ovat keskenään eri mieltä. Ei kai diagnoosin tekeminen kuulu tuomarille?

On luonnollista, että oikeudenkäynneissä kuultavilla eri osapuolten nimeämillä asiantuntijoilla on keskenään ristiriitaiset näkemykset. Jo riita-asian luonteesta seuraa, että asianosaisten käyttämät asiantuntijat ovat keskenään eri mieltä. Jos tilanne olisi toinen, riitaa ei todennäköisesti olisi.

Lääkärit eivät muodostane mitään poikkeuksellisen yksimielistä ammattiryhmää. Lääketiede ei ole matematiikkaa, vaan lääketieteellisiin kiistoihin liittyy paljon arvionvaraisia kysymyksiä. Tässä mielessä Valviran lausunnot ovat vain yksi mielipide muiden joukossa. Toki Valviran lausuntoon nojaaminen helpottaisi tuomioistuimen ratkaisun tekemistä. Kuitenkin juuri tuomarit ovat tuomioistuimissa harjoitettavan ratkaisutoiminnan ammattilaisia – eivät Valviran asiantuntijalääkärit tai muut asiantuntijat.

On myös pohdittu sitä, muodostuuko vakuutettujen ja vakuutusyhtiöiden välinen epätasapaino sietämättömäksi nyt, kun asianosaisen ei ole enää mahdollista saada Valviralta lausuntoa ilmaiseksi. Mielestäni Valviran lausunnoilla on tässä suhteessa varsin rajallinen merkitys. Vakuutusoikeudellisissa riidoissa asianosaiset ovat keskenään täysin eri asemassa. Tyypillisesti vastakkain ovat käytännössä rajattomat resurssit omaava vakuutusyhtiö vakuutusyhtiö ja vakuutusyhtiön kielteisen korvauspäätöksen seurauksena köyhyysloukkuun pudonnut vahingonkärsijä.

Valviran antamat asiantuntijalausunnot eivät tätä epäsuhtaa ratkaise. Asiantuntijatodistelusta aiheutuvat kulut ovat vain osa vakuutusoikeudellisen oikeudenkäynnin kokonaiskustannuksista. Ylipäätään voidaan kritisoida sellaista oikeudenkäyntitapaa, jossa ensin laitetaan kanne vireille ja vasta sen jälkeen ryhdytään selvittämään viranomaisen lausunnon avulla, onko kanteelle perusteita. Myös vakuutetun on mahdollisuus hankkia käyttöönsä korkeatasoista lääketieteellistä asiantuntemusta jo jutun valmisteluvaiheessa ja tätä mahdollisuutta olisi syytä käyttää.

Vakuutettujen oikeusturvan kannalta tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota oikeudenkäyntikuluvastuun kohtuullisuuteen niissä tapauksissa, joissa vakuutettu häviää asiansa yleisessä tuomioistuimessa. Nykyisetkin säännökset mahdollistavat kuluvastuun merkittävänkin kohtuullistamisen, mutta tätä mahdollisuutta ei käytetä tarpeeksi usein. Häviävän vakuutetun maksettavaksi voi tulla kymmenien tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut. Tämä kestämätön kuluriski muodostaa todellisen tuomioistuimeen pääsyn esteen.

1 Comment so far

  1. Ilkka Harmaala

    Meillä on perheessä tilanne, jossa potilasvakkutuslautakunta on tehnyt kielteisen päätöksen vahingosta perustein, jota ei usko kukaan. Valviran asiantuntija lääkäri on tutkinut ja antanut erilaisen näkemyksen asiaan ja todennut potilaskertomukset puutteellisiksi, joista lautakunta on päätöksen tehnyt ilman asiantujian käyttöä. Nyt potilasvahinkolautakunta ei ota asiaa uudelleen käsittelyyn, koska lakimiehen mielestä Valviran lääkärin lausunto ei ole sellainen uusi ”seikka”, joka edellyttäisi uusinta käsittelyä. Tämä näin asia asiana, että kyllä tavallinen kansalainen on heikoilla tälläisissa asioissa. Jopa lääkärikunnalta olen saanut mielipiteen kysymykseen, että lautakunta on mokannut.

    Tykkää

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s